Succesverhaal

Gemeente Schagen

“Legitiem nam ons het werk nagenoeg volledig uit handen.”
Giselle Benit
Coördinator Belastingen

“Na de samenvoeging van de gemeenten Schagen, Harenkarspel en Zijpe bestond de behoefte om de heffing van de toeristenbelasting te actualiseren. De voormalige gemeenten hanteerden allen een eigen verordening  met daarin afwijkende forfaitaire berekeningswijzen van de heffingsmaatstaf. Na de samenvoeging werd met een verordening gewerkt die niet geheel aansloot bij de beleving van de exploitanten van met name campings.

Legitiem werd in 2017 gevraagd om de toeristenbelasting te actualiseren en met name het verblijfsritme van gasten op vaste en seizoenplaatsen op camping te onderzoeken.

Zij namen ons vervolgens het werk nagenoeg volledig uit handen. Door het inzetten van een werkgroep bestaande uit recreatieondernemers, branchevertegenwoordiging en gemeente werd door goede communicatie met de betrokken belastingplichtigen een solide basis gelegd voor de uitvoering van de onderzoeken.  Het bezoek van de exploitanten aan het callcenter oogstte veel waardering voor de aanpak van Legitiem.

Wat ons verraste was de expertise en ervaring waarop Legitiem kan bogen als het gaat om kennis van recreatiebranche, de omgang met verblijfsbieders en de praktische toepasbaarheid van de onderzoeksresultaten.”