WOZ (en BAG)

WOZ

De WOZ – waarde van woningen, bedrijfspanden en overige onroerende zaken vormt de basis voor onder andere de heffing van de Onroerend Zaakbelasting van gemeenten. Sinds 2009 ligt dit vast in de Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken. De WOZ waarde van onroerende objecten wordt inmiddels voor breder gebruik  aangewend. Denk daarbij aan de Belastingdienst, Waterschappen en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De juiste waarde aan een woning of bedrijfsobject hangen, daar gaat het om. Dat begint bij de juiste uitgangspunten: de WOZ-objectkenmerken.
De kwaliteit van de WOZ-objectkenmerken is bepalend voor het gehele waarderingsproces. Hoe bepaal je de kwaliteit? Toetsen!
Dat kan op een aantal manieren. Digitaal is inmiddels veel mogelijk. Toch blijft het in een aantal gevallen noodzakelijk het object ter plaatse te controleren.

Het periodiek ter plaatse toetsen van de visueel waarneembare objectkenmerken is er methode die bijdraagt tot een kwalitatief goed WOZ-bestand.

Legitiem kan het volgende voor u betekenen:
  • Controle objectkenmerken volgens DUWOZ-codering
  • Controle objectsoort
  • Controle KOUDV-factoren (secundaire objectkenmerken
  • Inmeten objecten; oppervlaktebepaling, inhoudsbepaling.