Hondenbelasting

In Nederland wonen ongeveer 1,7 miljoen honden. Gemiddeld één op ongeveer vijf huishoudens heeft een hond. Gezellig, al die kwispelende viervoeters, maar ze doen ook een beroep op de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg en het onderhoud van hondenuitlaatplaatsen, uitrengebieden en reiniging van de openbare ruimte.

Het leeuwendeel van de eigenaren van de honden in Nederland vindt met regelmaat een aanslag hondenbelasting op de mat. De hondenbelasting is jaren geleden in het leven geroepen om de kosten die verband houden met honden in de openbare ruimte te kunnen dekken.

Door de uitvoering van regelmatige controle op het hondenbezit binnen een gemeente bereikt deze een optimaal belastingbestand. Prettig voor gemeenten en prettig voor de andere belastingbetalers. Rechtsgelijkheid is immers een belangrijke reden om regelmatig te controleren op het hondenbezit en daarbij weet de gemeente zich verzekerd van een optimale belastingopbrengst.

Legitiem kan u ondersteunen bij:
  • Grootschalige controle op hondenbezit van het totale woningareaal
  • Structurele deelcontroles waarbij ieder jaar een deel van uw verzorgingsgebied wordt gecontroleerd
  • Gerichte controle op afmeldingen van hondenbezit
  • Gerichte controle op mutaties in het bestand hondenbelasting
  • Analyse en advies met betrekking tot ‘honddichtheid’ binnen uw gemeente
  • Advies met betrekking tot de verordening hondenbelasting en boetebeleid.