Precariobelasting

Gevraagd of ongevraagd wordt regelmatig gemeentegrond in gebruik genomen door winkeliers, de horeca, bouwbedrijven of particulieren. Dat geldt voor het caf├ęterras, het rek met kleding of de uitstalling van de groenteman op de stoep, de bouwmaterialen en hekwerken bij bouwprojecten, of afgezette straten bij evenementen.

In veel gevallen is een vergunning of ontheffing verleend. Als gemeente wilt u natuurlijk graag weten of de verleende vergunning overeenkomt met de werkelijke situatie. Overigens blijkt steeds vaker dat er met name bij uitstallingen geen sprake is van een vergunning of ontheffing.

Reden genoeg om regelmatig te toetsen wat er binnen het gemeentelijk grondgebied in gebruik is genomen door derden.

Legitiem kan het volgende voor u doen:
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Analyse huidige heffing
  • Onderzoek ten behoeve van de inrichting van de tarieventabel
  • Controle op verleende vergunningen, ontheffingen
  • Controle op mutaties in het belastingbestand
  • Inventarisatie ten behoeve van de bestandsopbouw
  • Blanco inventarisatie ten behoeve van de kwaliteitstoets van het huidige belastingbestand
  • Ondersteuning bij invoerings- en actualisatietrajecten
  • Maatwerk in gegevensuitwisseling
  • Detachering van controle- en inventarisatiemedewerkers