Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Fraude tegengaan

Het kabinet heeft de bestrijding van adres gerelateerde fraude hoog op haar prioriteitenlijst staan. Adresfraude is een vorm van fraude die andere soorten fraude mogelijk maakt. Veel regelingen en uitkeringen zijn afhankelijk van het woonadres van personen.

Misbruik van adresafhankelijke regelingen is mogelijk door een onjuiste registratie in de BRP. Verbetering van de kwaliteit van adresgegevens in de BRP is daarom belangrijk om fraude te kunnen tegengaan.

In 2013 werden de eerste pilotonderzoeken in het kader van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit door het projectbureau ICTU geïnitieerd.  Deze uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verzorgt de uitrol van de LAA onderzoeken met als hoofddoel ‘inzicht krijgen in de kwaliteit van de BRP’ en tevens het ‘verbeteren van de inhoud van de BRP’.

Het aantal deelnemende gemeenten aan LAA-onderzoeken heeft de laatste twee jaar een vlucht genomen. Gemeenten kunnen ook in 2018 en volgende jaren in het LAA onderzoek deelnemen.

ICTU vergoedt haar deelnemers in het LAA onderzoek € 70 per afgerond adres.

Betrokkenheid van Legitiem

Legitiem is al in een vroeg stadium betrokken geraakt bij uitvoering van de onderzoeken in het kader van de LAA. Daarnaast verzorgen wij bij een groot aantal gemeenten de structurele ondersteuning, op detacheringsbasis, bij reguliere adresonderzoeken inzake de BRP.

Waarom zou u de LAA Onderzoeken door Legitiem laten uitvoeren?
Om drie redenen: veiligheid, expertise en capaciteit.