Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen in de BRP zijn opgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland.

Naast kwantitatieve eisen aan de BRP worden sinds 2016 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gemeenten steeds vaker gewezen op de kwaliteit van de Basisregistratie. De BRP wordt door meerdere instanties gebruik als gegevensbron. De actualiteit van de gegevens uit de BRP is daarbij van groot belang.

Legitiem ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van met name veldwerkzaamheden.

Wat kan Legitiem voor u betekenen?
  • Gericht adresonderzoek;
  • Ondersteuning bij uitvoering controle risico-adressen;
  • Ondersteuning bij handhaving;
  • Detachering ervaren BRP-controleurs.

Waarom zou u voor ons kiezen?
Om drie redenen: veiligheid, expertise en capaciteit.