Zandvoort gaat de toeristenbelasting actualiseren

Zandvoort gaat de toeristenbelasting actualiseren

Het aantal aanbieders van logies in Zandvoort is groot. Hoe groot dat zal moeten blijken uit een onderzoek dat door Legitiem wordt uitgevoerd. Verder kiest Zandvoort ervoor stevig te controleren op de juistheid van de aangiften. Om de komende jaren de heffing van toeristenbelasting bij campings soepel te laten verlopen wordt de forfaitaire heffingsmaatstaf in de komende maanden opnieuw vastgesteld.

De belastingsamenwerking Kennemerland Zuid, die de belastingen voor Zandvoort uitvoert maakt al jaren gebruik van de diensten van Legitiem en kiest er opnieuw voor om de Zandvoortse opdracht bij Legitiem neer te leggen.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info