Zandvoort gaat de toeristenbelasting actualiseren

Zandvoort gaat de toeristenbelasting actualiseren

Het aantal aanbieders van logies in Zandvoort is groot. Hoe groot dat zal moeten blijken uit een onderzoek dat door Legitiem wordt uitgevoerd. Verder kiest Zandvoort ervoor stevig te controleren op de juistheid van de aangiften. Om de komende jaren de heffing van toeristenbelasting bij campings soepel te laten verlopen wordt de forfaitaire heffingsmaatstaf in de komende maanden opnieuw vastgesteld.

De belastingsamenwerking Kennemerland Zuid, die de belastingen voor Zandvoort uitvoert maakt al jaren gebruik van de diensten van Legitiem en kiest er opnieuw voor om de Zandvoortse opdracht bij Legitiem neer te leggen.

Cursus Verblijfsbelastingen september/oktober 2021 (online)

Voor wie?

2 sessies van 3 uur op 30 september en 5 oktober 2021

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord.

Wat houdt heffen van verblijfsbelasting in en wat komt er bij kijken. Meer info