Zandvoort gaat de toeristenbelasting actualiseren

Zandvoort gaat de toeristenbelasting actualiseren

Het aantal aanbieders van logies in Zandvoort is groot. Hoe groot dat zal moeten blijken uit een onderzoek dat door Legitiem wordt uitgevoerd. Verder kiest Zandvoort ervoor stevig te controleren op de juistheid van de aangiften. Om de komende jaren de heffing van toeristenbelasting bij campings soepel te laten verlopen wordt de forfaitaire heffingsmaatstaf in de komende maanden opnieuw vastgesteld.

De belastingsamenwerking Kennemerland Zuid, die de belastingen voor Zandvoort uitvoert maakt al jaren gebruik van de diensten van Legitiem en kiest er opnieuw voor om de Zandvoortse opdracht bij Legitiem neer te leggen.

Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

Wanneer?

12 en 19 mei 2022 (online)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. De (on)mogelijkheden van beide heffingen worden behandeld. Meer info