Weert

De huisvestingslocaties van arbeidsmigranten zijn soms lastig te achterhalen. Binnen de gemeente Weert zijn de ervaren controleurs bij nacht en ontij gaande om alle mogelijke verblijfslocaties en de aanbieders van deze locaties te achterhalen. Daarbij wordt met een schuin oog gekeken naar brandveiligheid, bouwvoorschriften en leefomstandigheden.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info