Verblijfbieders in Voorne aan Zee met één verordening toeristenbelasting verder!

Na de overgangsperiode van 2 jaar worden de verordeningen land -, watertoeristenbelasting van de drie voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met ingang van 1 januari 2025 vervangen door compleet nieuwe verordeningen land – en watertoeristenbelasting. Legitiem verzorgt door middel van inventarisatie van een groot aantal verblijfsaccommodaties en onderzoek naar het verblijfsritme van recreanten die verblijven in kampeermiddelen op vaste en seizoenplaatsen en op vaartuigen die gelegen zijn op vaste ligplaatsen de noodzakelijke input om een gedegen analyse te kunnen maken die van belang is voor de berekening van de tarieven die in 2025 gaan gelden. De bestuurders van TOP Voorne-Putten zijn blij met de keuze van de gemeente om te kiezen voor de ervaring en expertise van Legitiem.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info