Verblijfbieders in de Utrechtse gemeenten krijgen controleurs van Legitiem op bezoek

De BGHU, een belastingsamenwerking van Utrechtse gemeenten en het waterschap heeft Legitiem de opdracht gegeven om in het kader van de controle toeristen – en forensenbelasting de aangiften 2022 te controleren bij ruim 150 belastingplichtigen.
Het accent bij deze controles ligt naast het verifiëren van de aangifte op het geven van voorlichting en advies m.b.t. de heffingen toeristen – en forensenbelasting, de registratieplicht en de wijze waarop de aangifte kan worden gedaan.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info