Veenendaal

Net als in voorgaande jaren worden de bedrijfsterreinen binnen de gemeente Veenendaal bezocht door de controleurs van Legitiem. Duizenden reclame-uitingen worden minutieus opgenomen en middels onze online webapplicatie beheerd en inzichtelijk gemaakt voor de opdrachtgever.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info