Tribuut controleert de toeristen – en forensenbelasting

Tribuut controleert de toeristen – en forensenbelasting
Apeldoornse en Lochemse exploitanten van verblijfsaccommodaties even als een die in de gemeente Voorst krijgen de controleurs van Legitiem op bezoek om de juistheid van de aangiften te toetsen.
Opdrachtgever Tribuut verzorgt voor de hiervoor genoemde gemeenten de belastingheffing en maakt al jaren tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van Legitiem.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info