Tribuut controleert de toeristen – en forensenbelasting

Tribuut controleert de toeristen – en forensenbelasting
Apeldoornse en Lochemse exploitanten van verblijfsaccommodaties even als een die in de gemeente Voorst krijgen de controleurs van Legitiem op bezoek om de juistheid van de aangiften te toetsen.
Opdrachtgever Tribuut verzorgt voor de hiervoor genoemde gemeenten de belastingheffing en maakt al jaren tot volle tevredenheid gebruik van de diensten van Legitiem.

Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

Online cursus

2 sessies van 3 uur (met max. 30 min. uitloop)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. Meer info