Texel

Legitiem gaat dit jaar de gemeente Texel ondersteunen bij de uitvoering van de toeristenbelasting. Een stevige aanpassing van de verordening toeristenbelasting per 1 januari jl., brengt de nodige veranderingen mee voor de verblijfsbieders. Medewerkers van Legitiem gaan de exploitanten van verblijfsaccommodaties bezoeken en uitleg geven over de veranderingen.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

11 april 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info