Roermond actualiseert de verordeningen land – en watertoeristenbelasting

Legitiem gaat de komende maanden de gemeente Roermond ondersteunen bij het actualiseren van de verordeningen land – en watertoeristenbelasting. Met name de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf wordt aangepakt. Daarvoor wordt een onderzoek naar het verblijfsritme van recreanten aan boord van vaartuigen op vaste ligplaatsen en gebruikers van kampeermiddelen op vaste- en seizoenplaatsen uitgevoerd.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

11 april 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info