Raamovereenkomst SaBeWa Zeeland verlengd

Met ingang van 1 januari 2024 heeft Legitiem een nieuwe raamovereenkomst met SaBeWa Zeeland gesloten. De komende jaren is SaBeWa Zeeland opnieuw verzekerd van de uitvoering kwalitatief hoogstaande controles door medewerkers van Legitiem.
De overeenkomst betreft de uitvoering van de controle honden – , precario -, reclame-, land en watertoeristenbelasting binnen de deelnemende gemeenten in SaBeWa Zeeland.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info