Controle op BRP

14 mei 2018

 

De gemeente Weert kiest voor ondersteuning bij de uitvoering van de kwaliteitscontrole met betrekking tot de Basisregistratie Personen (BRP) voor Legitiem.

Met de gemeente Weert is een overeenkomst gesloten voor de ondersteuning bij de uitvoering van de kwaliteitscontroles BRP. Gedurende 2018 gaan medewerkers van Legitiem de adresonderzoeken ter plaatse onderzoeken.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info