Ook in Deventer kom je de hondencontroleurs van Legitiem tegen.

Belastingsamenwerking Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) heeft Legitiem de opdracht verstrekt de komende jaren de hondenbelasting binnen de gemeente Deventer op peil te houden door middel van huis – aan – huis bezoeken waarbij gecontroleerd wordt op hondenbezit.
Medio april/mei kan je de controleurs tegenkomen in het Deventer straatbeeld.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info