Onderzoek naar huisvestingslocaties in Echt-Susteren

Legitiem voert voor de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BSGW) controles in het kader van de toeristenbelasting uit. Voor één van de deelnemers in de BSGW, de gemeente Echt-Susteren wordt binnenkort gestart met een onderzoek in het kader van de heffing van toeristenbelasting met betrekking tot de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Bij een 15-tal locaties, waaronder twee vakantieparken, wordt onderzocht of er sprake is van een belastingplicht in de zin van de toeristenbelasting.
De werkzaamheden worden medio april uitgevoerd.

Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

Online cursus

2 sessies van 3 uur (met max. 30 min. uitloop)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. Meer info