Onderzoek naar huisvestingslocaties in Echt-Susteren

Legitiem voert voor de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BSGW) controles in het kader van de toeristenbelasting uit. Voor één van de deelnemers in de BSGW, de gemeente Echt-Susteren wordt binnenkort gestart met een onderzoek in het kader van de heffing van toeristenbelasting met betrekking tot de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Bij een 15-tal locaties, waaronder twee vakantieparken, wordt onderzocht of er sprake is van een belastingplicht in de zin van de toeristenbelasting.
De werkzaamheden worden medio april uitgevoerd.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info