Onderzoek naar huisvestingslocaties in Echt-Susteren

Legitiem voert voor de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BSGW) controles in het kader van de toeristenbelasting uit. Voor één van de deelnemers in de BSGW, de gemeente Echt-Susteren wordt binnenkort gestart met een onderzoek in het kader van de heffing van toeristenbelasting met betrekking tot de huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten. Bij een 15-tal locaties, waaronder twee vakantieparken, wordt onderzocht of er sprake is van een belastingplicht in de zin van de toeristenbelasting.
De werkzaamheden worden medio april uitgevoerd.

Cursus Verblijfsbelastingen (online)

Voor wie?

2 sessies van 3 uur op 15 april en 20 april 2021

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord.

Wat houdt heffen van verblijfsbelasting in en wat komt er bij kijken. Meer info