Nieuwkoop voert de toeristenbelasting in.

Met ingang van 1 januari 2025 wordt verblijf tegen vergoeding binnen de gemeente Nieuwkoop belast met toeristenbelasting. Fiscaal-juridisch adviesbureau Van den Bosch & Partners en Legitiem ondersteunen de gemeente tijdens het invoeringstraject. Legitiem zorgt voor de noodzakelijke gegevens om tarieven te kunnen berekenen en Van den Bosch & Partners zorgt ervoor dat de gemeente zonder enig risico de toeristenbelasting kan heffen.
Nieuwkoop kiest ervoor in samenspraak met de sector tot een goed model te komen. Daarnaast kiest zij voor een gedegen communicatietraject zodat elke verblijfsbieder binnen de gemeente weet waar hij/zij aan toe is. Ook daarin spelen Van den Bosch & Partners een grote rol.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info