Nederbetuwe

De specialisten van Legitiem op het gebied van BRP ondersteunen de medewerkers van de afdeling burgerzaken van de gemeente Nederbetuwe bij de inschrijving van een groot aantal arbeidsmigranten in de BRP. Verwacht wordt rond de 250 nieuwe inschrijvingen binnen enkele weken te realiseren.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info