Neder-Betuwe detachering specialist Burgerzaken

De gemeente Neder-Betuwe heeft zich door het inhuren van een medewerker van Legitiem verzekerd van administratieve ondersteuning bij de voorbereiding van adressenonderzoeken ten behoeve van de Basisregistratie Personen. De overeenkomst tot inhuur is voor de duur van een jaar aangegaan.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info