Meerinzicht

De controleurs van Legitiem zijn druk met het controleren van de aangiften toeristenbelasting 2018 van ruim 150 belastingplichtigen binnen de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.
De resultaten worden opgeleverd in de nieuwe webapplicatie GIL Verblijfsbelastingen. In GIL worden alle individuele resultaten opgenomen uit de controles. Alle voor de afdeling Heffingen relevante informatie is in één oogopslag zichtbaar voor de verwerker van de resultaten.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info