KoudV-factoren recreatiewoningen Ede in beeld brengen

De gemeente Ede heeft Legitiem verzocht bij ruim 1.800 recreatiewoningen de KoudVL-factoren op te nemen en te beoordelen.
De KoudV-factoren worden gebruikt om een goede WOZ-waarde te kunnen vaststellen. Kwaliteit, onderhoud, uitstraling, doelmatigheid en voorzieningenniveau worden ter plaatste door de medewerkers van Legitiem bepaald.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info