Kaag en Braassem besluit de verordeningen land – en watertoeristenbelasting per 1 januari 2025 toe te passen

Ook Kaag en Braassem besluit de verordeningen land – en watertoeristenbelasting per 1 januari 2025 toe te passen bij verblijf tegen vergoeding binnen de gehele gemeente.
Legitiem verzorgt voor de gemeente de uitvoering van de onderzoeken naar het verblijfsritme van recreanten in kampeermiddelen op vaste en seizoenplaatsen en bij recreanten die verblijven op vaartuigen gelegen op vaste ligplaatsen. Legitiem ondersteunt de gemeente verder bij de communicatie met verblijfsbieders en de analyse van de verzamelde gegevens ten behoeve van de tariefbepaling.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info