Inventarisatie arbeidsmigranten gemeente West Maas en Waal

Binnen het West Maas en Waalse buitengebied wordt minutieus gezocht naar huisvestingslocaties van arbeidsmigranten
Eén van de initiatieven van de gemeente is een goed beeld krijgen op de bewegingen van arbeidsmigranten binnen de gemeente. Daarbij zijn tal van disciplines binnen de gemeentelijke organisatie betrokken. De toezichthouders van Legitiem beginnen aan een grootschalige inventarisatie waarbij het doel is het lokaliseren van verblijfslocaties van arbeidsmigranten en het vaststellen van de verblijfbieder. Afgeleid doel is het verzamelen van demografische informatie over de personen die worden aangetroffen op de locaties.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info