Helmond kiest opnieuw voor de expertise van Legitiem bij Reclame- en precariobelasting

De komende jaren zijn onze vakspecialisten op het gebied van reclame- en precariobelasting weer met grote regelmaat binnen het grondgebied van de gemeente Helmond actief om alle belastbare feiten in de zin van precario – dan wel reclamebelasting in beeld te brengen. Via de slimme tool van Legitiem is het een peulenschil om de verzamelde data rechtstreeks in het belastingbestand van Helmond te brengen.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info