Haarlemmermeer wil de reclames in de buitenruimte in beeld hebben

De gemeente Haarlemmermeer is voornemens reclame-uitingen groter dan 25 vierkante meter te belasten met reclamebelasting. Vooruitlopend op de invoering brengt Legitiem alle reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg in beeld.
Complicerende factor daarbij is dat o.a. Schiphol binnen het grondgebied ligt en veel uitingen alleen vanaf de rijkswegen zijn waar te nemen.
Een project dat veel uitdagingen kent voor onze medewerkers.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

11 april 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info