Haarlem gaat dit najaar de precariobelasting controleren

Haarlem gaat dit najaar de precariobelasting controleren.

Het plaatsen van voorwerpen, terrassen, uitstallingen e.d., op gemeentegrond levert in Haarlem een aanslag precariobelasting op. Ook dit najaar gaan de controleurs van Legitiem de straat op om alle belastbare feiten vast te leggen.

De gemeenschappelijke Regeling Concensus voert al jaren de belastingen uit voor de gemeente Haarlem. Legitiem ondersteunt al die tijd Cocensus met de uitvoering van controlewerkzaamheden.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info