Groningen Reclamebelasting

Groningen overweegt de reclamebelasting gemeentebreed in te voeren. Een megaklus voor de medewerkers van Legitiem. Bij ruim 8.000 niet-woningen worden de reclame-uitingen en openbare aankondigingen minutieus in beeld gebracht.
In een tijdsbestek van 6 weken moet de klus geklaard zijn.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info