Goeree Overflakkee

Legitiem gaat in samenwerking met Van den Bosch & Partners gedurende 2019 een grootscheeps onderzoek naar het verblijfsritme van recreanten op vaste – en seizoenplaatsen binnen de gemeente uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de onderbouwing van de forfaitaire heffingsmaatstaven in de verordening toeristenbelasting 2020.
Eenzelfde onderzoek wordt uitgevoerd onder de vaste ligplaatshouders in de havens op Goeree Overflakkee ten behoeve van de verordening watertoeristenbelasting.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

11 april 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info