Goeree Overflakkee

Legitiem gaat in samenwerking met Van den Bosch & Partners gedurende 2019 een grootscheeps onderzoek naar het verblijfsritme van recreanten op vaste – en seizoenplaatsen binnen de gemeente uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de onderbouwing van de forfaitaire heffingsmaatstaven in de verordening toeristenbelasting 2020.
Eenzelfde onderzoek wordt uitgevoerd onder de vaste ligplaatshouders in de havens op Goeree Overflakkee ten behoeve van de verordening watertoeristenbelasting.

Inschrijven

Verblijfs- belastingen themadag

14 maart 2019

Academie voor Lokale Belastingen

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de lokale praktijk en behandelen we de (on)mogelijkheden van beide heffingen. Inschrijven