Goeree Overflakkee

Legitiem gaat in samenwerking met Van den Bosch & Partners gedurende 2019 een grootscheeps onderzoek naar het verblijfsritme van recreanten op vaste – en seizoenplaatsen binnen de gemeente uitvoeren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor de onderbouwing van de forfaitaire heffingsmaatstaven in de verordening toeristenbelasting 2020.
Eenzelfde onderzoek wordt uitgevoerd onder de vaste ligplaatshouders in de havens op Goeree Overflakkee ten behoeve van de verordening watertoeristenbelasting.

Cursus Verblijfsbelastingen (online)

Voor wie?

2 sessies van 3 uur op 15 april en 20 april 2021

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord.

Wat houdt heffen van verblijfsbelasting in en wat komt er bij kijken. Meer info