Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

De hondenbezitters in de Twentse gemeenten die aangesloten zijn bij het GBT krijgen de komende bezoek van één van de controleurs van Legitiem. Ongeveer 50.000 woningen worden bezocht.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info