Gemeente Bloemendaal krijgt nieuwe forfaits voor campings

In samenwerking met het GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid) gaat Legitiem aan de slag om het forfait voor verblijf op vaste – en seizoenplaatsen op de campings en recreatieparken in Bloemendaal door middel van een onderzoek naar het huidige verblijfsritme op deze plaatsen te onderzoeken. Het onderzoek maakt deel uit van de actualisatie van de verordening toeristenbelasting per 1 januari 2022.
In hoog tempo worden de werkzaamheden nog ruim voor de zomer uitgevoerd.

Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

Wanneer?

12 en 19 mei 2022 (online)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. De (on)mogelijkheden van beide heffingen worden behandeld. Meer info