Gemeente Bloemendaal krijgt nieuwe forfaits voor campings

In samenwerking met het GBKZ (Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid) gaat Legitiem aan de slag om het forfait voor verblijf op vaste – en seizoenplaatsen op de campings en recreatieparken in Bloemendaal door middel van een onderzoek naar het huidige verblijfsritme op deze plaatsen te onderzoeken. Het onderzoek maakt deel uit van de actualisatie van de verordening toeristenbelasting per 1 januari 2022.
In hoog tempo worden de werkzaamheden nog ruim voor de zomer uitgevoerd.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info