Den Haag laat de hondenbelasting wederom door Legitiem controleren

De hondenbezitters in een groot deel van Den Haag krijgen dit jaar onze controleurs aan de deur. Doel is om het bestand hondenbelasting optimaal te houden en een signaal af te geven dat het niet aanmelden van de hond niet wordt getolereerd in Den Haag.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info