De afdeling Burgerzaken van de gemeente Maastricht krijgt hulp

Het is een algemeen gegeven dat afdelingen Burgerzaken het moeilijk hebben vacatures snel in te vullen. Gelukkig kan dan worden teruggevallen op de detacheringskrachten van Legitiem. Maastricht weet zich de komende maanden verzekerd van de inzet van een ervaren senior medewerker BRP om het hiaat tussen vacature en nieuwe medewerker op te vangen.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info