Controleren is een vak!

Controleren is een vak!

Na een zwaar actualisatietraject van de heffing van toeristenbelasting op Texel is deze gemeente klaar om vanaf 2022 efficiënt een optimale belastingopbrengst te generen. Om de opbrengt optimaal te houden is het noodzakelijk te controleren.

De gemeente Texel heeft daartoe een controleur in dienst genomen die in de komende periode door Legitiem wordt op – en begeleid om succesvol de functie te kunnen uitvoeren. De controleur wordt opgeleid door de senior controleur van Legitiem en kan beschikken over onze beproefde controlemethodieken.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info