Controleren is een vak!

Controleren is een vak!

Na een zwaar actualisatietraject van de heffing van toeristenbelasting op Texel is deze gemeente klaar om vanaf 2022 efficiënt een optimale belastingopbrengst te generen. Om de opbrengt optimaal te houden is het noodzakelijk te controleren.

De gemeente Texel heeft daartoe een controleur in dienst genomen die in de komende periode door Legitiem wordt op – en begeleid om succesvol de functie te kunnen uitvoeren. De controleur wordt opgeleid door de senior controleur van Legitiem en kan beschikken over onze beproefde controlemethodieken.

Cursus Verblijfsbelastingen september/oktober 2021 (online)

Voor wie?

2 sessies van 3 uur op 30 september en 5 oktober 2021

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord.

Wat houdt heffen van verblijfsbelasting in en wat komt er bij kijken. Meer info