Controleren is een vak!

Controleren is een vak!

Na een zwaar actualisatietraject van de heffing van toeristenbelasting op Texel is deze gemeente klaar om vanaf 2022 efficiënt een optimale belastingopbrengst te generen. Om de opbrengt optimaal te houden is het noodzakelijk te controleren.

De gemeente Texel heeft daartoe een controleur in dienst genomen die in de komende periode door Legitiem wordt op – en begeleid om succesvol de functie te kunnen uitvoeren. De controleur wordt opgeleid door de senior controleur van Legitiem en kan beschikken over onze beproefde controlemethodieken.

Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

Wanneer?

12 en 19 mei 2022 (online)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. De (on)mogelijkheden van beide heffingen worden behandeld. Meer info