Controle op hondenbezit binnen het SVHW

De deelnemende gemeenten binnen het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard die hondenbelasting heffen worden de komende maanden opnieuw intensief gecontroleerd op het bezit van niet geregistreerde honden.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info