BWB kiest opnieuw voor Legitiem bij de controle precario – en reclamebelasting.

Net als in voorgaande jaren gaan de controleurs van Legitiem aan de slag met de uitvoering van de controle precario – en reclamebelasting bij de BWB aangesloten gemeenten. In de periode april – juni worden duizenden belastbare feiten bij ruim 4.000 objecten opnieuw beoordeeld.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info