BWB kiest opnieuw voor Legitiem bij de controle precario – en reclamebelasting.

Net als in voorgaande jaren gaan de controleurs van Legitiem aan de slag met de uitvoering van de controle precario – en reclamebelasting bij de BWB aangesloten gemeenten. In de periode april – juni worden duizenden belastbare feiten bij ruim 4.000 objecten opnieuw beoordeeld.

Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

Wanneer?

12 en 19 mei 2022 (online)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. De (on)mogelijkheden van beide heffingen worden behandeld. Meer info