BRP en LAA toezichthouders krijgen het druk

Verschillende gemeenten waaronder Eindhoven, Weert, Leudal, Maasdriel, Altena, Buren, Wageningen hebben toezichthouders van Legitiem ingezet voor de uitvoering van adresonderzoeken op grond van de BRP en het project Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA). Ruim 25 gemeenten laten zich inmiddels ondersteunen door de toezichthouders van Legitiem.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info