Barnevelder verblijfsbieders krijgen bezoek

De gemeente Barneveld heeft Legitiem de opdracht gegeven een groot deel de verblijfsbieders in de zin van de verordening toeristenbelasting te controleren. Ongeveer 40 belastingplichtigen worden de komende maand in de controle betrokken.

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info