Adreswijziging

Per 2 september is ons nieuwe adres:
Marketing 37A
6921 RE Duiven

Ook ons telefoonnummer is per 2 september veranderd: 088 – 600 74 00

Verblijfsbelastingen (e-learning & contactonderwijs)

Wanneer

10 december 2024

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info