Gemeente Ameland

 

“De gedegen expertise en ervaring van Legitiem draagt in hoge mate bij aan de succesvolle actualisatie van de verordening toeristenbelasting op Ameland.”

Mevr. E. Manshanden
Adjunct directeur Gemeente Ameland

“Gedurende 2017 is de uitvoering van de heffing van de toeristenbelasting onder de loep genomen, want de verordening was gedateerd. Met name de forfaitaire regelingen voor verschillende verblijfsvormen leken niet meer aan te sluiten bij de praktijk. Daarnaast is de manier waarop de gastregistratie bij verblijfsbieders plaatsvindt aanzienlijk gewijzigd.

Legitiem voerde onderzoek uit binnen de verschillende groepen verblijfsbieders. Ook werd het verblijfsritme van gasten op campings onderzocht. De resultaten van de onderzoeken boden de gemeente Ameland een goed inzicht in de verschillende verblijfsvormen, het verblijfsritme op campings en de wijze waarop de gastregistratie plaats vindt. Op basis daarvan is de verordening toeristenbelasting per 1 januari 2018 aangepast.

Door de aanpassing van de verordening wordt de uitvoering efficiënt en behalen we een optimale belastingopbrengst.”