De medewerkers van Legitiem wensen u fijne feestdagen en een gezond en mooi 2023!

Cursus Verblijfsbelastingen (online)

Wanneer?

1 en 8 november 2022 (online)

Gemeenten hebben de bevoegdheid om toeristen- en forensenbelasting te heffen voor het houden van verblijf (op water of land) binnen de gemeente door personen die niet woonachtig zijn in die gemeente.

Tijdens deze cursus benaderen we vanuit de theorie de (lokale) praktijk en we toetsen de wensen van de praktijk aan de theoretische (on)mogelijkheden Meer info