Cursus Precario- en reclamebelasting (online)

In deze cursus behandelen we de reclamebelasting en de precariobelasting. Deze heffingen zijn de laatste jaren onmisbaar geworden bij de lokale belastingen.

We zoeken vanuit de theorie aansluiting bij de (lokale) praktijk en de actualiteit. Hoe ga je bijv. om met vergroting van terrassen in de coronatijd. Of met de sluiting van de terrassen? Hoe ga je om met ondernemersfondsen via reclamebelasting in coronatijd? Kan het tarief reclamebelasting zomaar verlaagd worden?

De (on)mogelijkheden van beide heffingen worden behandeld. Aan de hand van beeldmateriaal bespreken de twee docenten allerlei praktijkvoorbeelden.

De onderwerpen die met jurisprudentie en praktijkvoorbeelden worden toegelicht zijn:
1. Reclamebelasting als instrument (voeding ondernemersfonds)
2. Essentiële elementen reclamebelasting (o.a. afbakening gebied, belastingplicht, heffingsmaatstaf, vrijstellingen)
3. Essentiële elementen precariobelasting (o.a. belastingplicht, heffingsmaatstaf, vrijstellingen)
4. Optimalisering van beide heffingen
5. Aansluiting bij vergunningverlening
6. Aansluiting bij gemeentelijk beleid
7. Nieuwste jurisprudentie op het terrein van jurisprudentie kabels en leidingen
8. Overgangsrecht afschaffing precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven

Voorafgaand aan of tijdens de cursus kun je een eigen casus voorleggen aan de docenten.

Voor wie

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing ter zake van precario- en reclamebelasting en in de antwoorden op de vragen die zich daarbij in de praktijk voordoen. Deze dag is geschikt voor hoofden Belastingen, beleidsmedewerkers Belastingen, medewerkers van detacheringsbureaus en anderen die belast zijn met de uitvoering van deze heffingen bij gemeenten, waterschappen of samenwerkingsverbanden.

—–

De cursus wordt gegeven middels Microsoft Teams in 2 sessies van 3 uur (met max. 30 min. uitloop).
Meer informatie hierover vind je op de website.

Data: (2 sessies van 3 uur)
• 29-06-2021 – 09.00-12.00 uur
• 06-07-2021 – 09.00-12.00 uur

Docenten:
Edwin Borghols, vennoot- en fiscaal-juridisch adviseur bij Van den Bosch & Partners
Toine van Ierland, directeur bij LEGITIEM BV

Prijs: € 450,- excl. BTW

Cursus Verblijfsbelastingen (online)

Voor wie?

2 sessies van 3 uur op 15 april en 20 april 2021

De cursus is bestemd voor degenen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van belastingheffing over verblijf in de breedste zin van het woord.

Wat houdt heffen van verblijfsbelasting in en wat komt er bij kijken. Meer info