Kan Legitiem op korte termijn een grootscheepse controle uitvoeren?

Ja. Doordat Legitiem kan beschikken over een groot aantal medewerkers verspreid over 12 pools in het land, kunnen wij snel schakelen en een project inrichten en uitvoeren.

Zijn medewerkers van Legitiem herkenbaar?

Ja, alle veldmedewerkers van Legitiem lopen in bedrijfskleding.

Maakt Legitiem bij de uitvoering van controles gebruik van uitzendkrachten?

Nee. Eťn van de voorwaarden om een kwalitatief goed product te leveren is continuÔteit in ervaring. Legitiem maakt gebruikt van een select aantal controleurs verspreid over een aantal regionale pools. Afhankelijk van de aard van de controle/inventarisatie worden medewerkers ingezet.

Wat zijn de kosten (precariobelasting) voor het in het gebruik nemen van grond in de gemeente X?

Legitiem ondersteunt diverse gemeenten bij de controle en inventarisatie van belastbare feiten in het kader van precariobelasting.
De hoogte van tarieven binnen gemeenten varieert. Om de juiste tarieven te achterhalen is het verstandig te betreffende gemeente te bellen. De afdeling belastingen kan u verder helpen.

Werkt Legitiem alleen voor overheden?

Ja. Legitiem biedt uitsluitend diensten aan lokale overheden. Wij zijn hoofdzakelijk actief op het gebied van lokale belastingheffing. Wij zijn van mening dat je als bureau niet zowel voor de belastingheffer als belastingbetaler kan werken.

Hoe worden de verzamelde gegevens in het veld verwerkt en gepresenteerd aan de opdrachtgever?

Samen met Covadis uit Doetinchem heeft Legitiem webapplicaties ontwikkeld die de uitvoering van controles en inventarisaties een stuk eenvoudiger en betrouwbaarder maakt. Tot op detailniveau (tijd, constatering, afmetingen, aantallen, fotoís et cetera) worden nieuwe gegevens al op straat via de handcomputer digitaal vastgelegd in een database. Met een inlogcode kan de opdrachtgever direct zien welke constateringen zijn gedaan hoe het zit met de voortgang en resultaten, of waar de controleurs zich bevinden. Snel, efficiŽnt en op elk moment van de dag heeft u toegang tot de meest up-to-date informatie.