Zit het goed met de precariobelasting in Tilburg?

Zit het goed met de precariobelasting in Tilburg? Die vraag stelde de afdeling Heffingen van de gemeente Tilburg zich. Een quick scan van het huidige bestand moet een antwoord op die vraag geven.

Door een analyse te maken van het huidige bestand afgezet tegen een blanco opname in het de straten van Tilburg wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van het bestand precariobelasting.

De resultaten van de quick scan geven inzicht in zowel de kwantitatieve als kwalitatieve staat van het bestand waarop het kohier gebaseerd is.

Ga terug