Verblijfadressen arbeidsmigranten in beeld brengen

Binnen de gemeente Maasdriel worden in december door middel van een uitgebreide inventarisatie de verblijfadressen van arbeidsmigranten in kaart gebracht.

Het doel is om een goed beeld te krijgen op het aantal arbeidsmigranten dat binnen de gemeente wordt gehuisvest, de verblijfsbieders, de locaties en in tweede instantie of de locaties voldoen aan de vigerende wetgeving.

Ga terug