Venlo brengt verblijfplaatsen buitenlandse werknemers in beeld

Medewerkers van Legitiem zijn druk bezig alle mogelijke lokaties waar buitenlandse werknemers worden gehuisvest te inventariseren.

Het buitengebied van de gemeente Venlo wordt minutieus geļnventariseerd op het voorkomen van verblijfslokaties die worden gebruikt voor het huisvesten van buitenlandse werknemers. De verblijfslokaties worden allereerst opgenomen in het bestand toeristenbelasting.
Vervolgens zal per lokatie worden beoordeeld of verdere acties, waaronder handhaving, noodzakelijk zijn.

Ga terug