Themamiddag gemeenten en arbeidsmigranten

Legitiem organiseert samen met Van den Bosch & Partners een themabijeenkomst rondom arbeidsmigranten, GBA en toeristenbelasting.De bijeenkomst vindt plaats op 20 april aanstaande in Vergadercentrum La Gare op het NS-station van Den Bosch.

Arbeidsmigranten en toeristenbelasting
Het aantal arbeidsmigranten uit Midden – en Oost-Europese landen neemt nog steeds toe. Met de komst van de arbeidsmigranten neemt ook het aantal inwoners van een gemeente toe. Wanneer deze arbeidsmigranten staan ingeschreven in de GBA, stijgt de algemene uitkering van het Rijk. In de praktijk blijkt dat een deel van deze arbeidsmigranten niet staat ingeschreven in de GBA en dat de verblijfplaats bij de gemeente niet bekend is. In dat geval wordt geen uitkering ontvangen van het Rijk terwijl deze “inwoners” wel gebruik maken van de voorzieningen binnen de gemeente.
Het is mogelijk om ter zake van het verblijf van deze arbeidsmigranten toeristenbelasting te heffen. Daarmee wordt bereikt dat deze “tijdelijke inwoners” een financiële bijdrage leveren aan de gemeentelijke voorzieningen.

Legitiem organiseert samen met Van den Bosch & Partners een themabijeenkomst rondom arbeidsmigranten, GBA en toeristenbelasting.

De bijeenkomst vindt plaats op 20 april aanstaande in Vergadercentrum La Gare op het NS-station van Den Bosch. De bijeenkomst start om 13.30 uur en is bedoeld voor bestuurders, hoofden en beleidsmedewerkers financiën en/of belastingen.

Inleidingen worden onder andere verzorgd door ervaren betrokkenen: de wethouder financiën uit een gemeente met veel land-, en tuinbouwbedrijven, een medewerker fiscaal juridische zaken uit een gemeente met een groot potentieel aan arbeidsmigranten en een beleidsmedewerker burgerzaken.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Bestuurlijke afweging om problematiek huisvesten arbeidsmigranten in kaart te brengen
- Algemene uitkering uit gemeentefonds en inschrijving in GBA
- Optimalisatie toeristenbelasting voor heffing van arbeidsmigranten
- Communicatie met verblijfsbieders en detacheringbureaus
- Aanpak in beeld brengen verblijfslocaties

De bijdrage aan de kosten van de themamiddag bedragen € 75,- per persoon.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via email: info@vandenbosch-partners.nl .
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat van
Van den Bosch & partners: 0184-490149.

Ga terug