Slim inventariseren precariobelasting Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft LEGITIEM de opdracht verstrekt om op innovatieve wijze belastbare feiten in de zin van precariobelasting te inventariseren.

Gedurende de periode juni - oktober wordt binnen de gemeente Eindhoven een inventarisatie uitgevoerd waarbij alle visueel waarneembare belastbare feiten in beeld worden gebracht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inventarisatiesoftware op basis van GIS-technieken, Internet en GPS. Ter plaatse wordt onder andere de eigendomstoets; gemeente/derden, uitgevoerd en relevante data verzameld en gekoppeld. Hierdoor wordt bereikt dat het aantal te verrichten handelingen door de afdeling belastingen tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Bij de ontwikkeling van de inventarisatiesoftware wordt gebruik gemaakt van de ervaringen met inspectiesoftware en de GIS-expertise van GEOCARE uit Velp.

Ga terug