Súdwest-Fryslân kan verder met toeristenbelastingen

forfaitair onderzoek land- en watertoeristenbelasting

De gemeente Súdwest-Fryslân is ontstaan uit de gemeenten Nijefurd, Wymbritseradiel, Sneek, Wunseradiel en Bolsward. Sinds de herindeling de grootste gemeente van Nederland.

De gemeente heft zowel water - als landtoeristenbelasting. Bij de harmonisatie van de verordening ten tijde van de herindeling is gemakshalve gekozen om de verordeningen van Nijefurd leidend te maken.
Dit leidde tot grote weerstand bij belastingplichtigen en branchevertegenwoordiging.
Vervolgens zijn met de brancheorganisaties afspraken gemaakt over de hoogte van de forfaits in de verordeningen. Waarbij is medegedeeld dat de overeengekomen forfaits nog nader getoetst worden.

Legitiem heeft de opdracht gekregen de forfaitaire heffingsmaatstaven in beide verordening te toetsen aan het werkelijke gemiddelde verblijf van gasten op vaste lig- en standplaatsen.

In het onderzoek zijn ruim 5.500 vaste ligplaatsen en 2.500 standplaatsen betrokken binnen ruim 170 verblijfsaccommodaties en jachthavens.

De resultaten van het onderzoek zijn begin november gepresenteerd aan de klankbordgroep bestaande uit exploitanten, belangenbehartigers en gemeente en met oenthousiasme ontvangen.

Ga terug